Browsed by
Month: September 2018

протеини

протеини

протеини Какво представляват протеините? протеините са природно съществени макромолекули, които са съвкупност от аминокиселини. Те играят съществена роля в процеса на порастване и процеси в човешкия организъм. Реално погледнато протеините играят дейността на един от жизнените полагащи части на които и да е живи клетки. Службите , които изпълняват в тялото, са основополагащи и изцяло многообразни . Тръгвайки от присъщите полагащи такива, имащи обвързаност с изграждането на клетките, и довеждащи до осигуряването на натурални реакции на организма и доставянето на…

Read More Read More